D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 401_500_Oldal_19_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rothfeldné Hirsch Nelli
B e s o r o l á s i   c í m : Rothfeldné Hirsch Nelli
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Koller
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1889
V I A F I d : 24903436
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-01-25
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-04-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 41. évf. 50. sz. (1894. december 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hirsch Nelli, R. (1871-1915)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rothfeldné Hirsch Nelli.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Radóné Hirsch Nelly (Budapest, 1871. - Bécs, 1915. június 30.) magyar illusztrátor és festőnő.
Édesapja az 1912-ben nemességet nyert örményesi Hirsch Lipót, a Franklin-társulat nyomdaigazgatója, édesanyja Schwarz Róza volt. Férje Radó Sámuel publicista volt.
Székely Bertalan tanítványaként kapcsolódott be korának képzőművészeti életébe, a Műcsarnokban rendezett kiállításokon kezdte publikálni alkotásait. Nevét a sajtó számára készített képei tették ismertté. Munkája során az arcképek festése mellett számos közéleti személyiséget is megörökített. Munkái közül sok jelent meg a Vasárnaoi Újság lapjain. Illusztrálta Kemény Zsigmond Rajongók, Berczik Árpád Himfy dalai című műveit, valamint Gyulai Pál költeményeit. Nevéhez fűződik az 1896-os millenniumi ünnepségek külföldi újságírók számára kiküldött meghívólevelének illusztrálása.
Legutolsó művei a jótékonyságot szolgálták: két képét a háborúban megvakult katonák javára adományozta, egy harmadik műve, a Vörös Kereszt apoteózisa, a Hadi jótékonysági kiállításon került bemutatásra. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Radóné Hirsch Nelly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Radó Sámuelné Hirsch Nelli
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1782x2277 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna