D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 193_288_pix_Oldal_33_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Anglia, Francziaország, Oroszország Olaszország és Japán hadihajókban szenvedett veszteségei, egy amerikai ujság szerint, február 25-éig
B e s o r o l á s i   c í m : Anglia, Francziaország, Oroszország Olaszország és Japán hadihajókban szenvedett veszteségei, egy amerikai ujság szerint, február 25-éig
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-06-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 63. évf. 16. sz. (1916. április 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : veszteség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1916
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Anglia, Francziaország, Oroszország Olaszország és Japán hadihajókban szenvedett veszteségei, egy amerikai ujság szerint, február 25-éig.
1. Audacious. - 2. Triumph. - 8. Bulwark. - 4. Irresistible. - 5. Ocean. - 6. Argyil. - 7. Good Hope. - 8. Formidable. - 9. Majestic. - 10. Monmouth. - 11. Cressy. - 12. Aboukir. - 13. Hogue. - 14. Goliath. - 15. Hawke. - 16. Benedetto Brin. - 17. Amálfi. - 18. Bouvet. - 19. Garibaldi. - 20. Pallada. - 21. Takasiho. - 22. Jemcsug. - 23. Hermes. - 24. Amphion. - 25. Niger. - 26. Pathfinder. - 27. Pegasus. - 28. Speedy. - 29. Casabianca. - 30. León Gambetta. - 31. Arethusa. - 32. Amiral Charmer.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Dardanelláknál elsüllyesztett ellenséges hadihajók : Az "Irresistible" angol csatahajó. Az "Ocean" angol csatahajó. Az "Inflexible" angol czirkáló. A "Bouvet" franczia csatahajó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3644x2249 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna