D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_844_pix_Oldal_43_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Friedrich Vilmos törzsorvos a budapesti Munkás Biztosító Pénztár főorvosa pénztári szolgálatának 25 éves jubileuma
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Friedrich Vilmos törzsorvos a budapesti Munkás Biztosító Pénztár főorvosa pénztári szolgálatának 25 éves jubileuma
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-11-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 64. évf. 48. sz. (1917. december 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Belgyógyászat
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pillanatfelvétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Friedrich Vilmos (1864-1945)
V I A F I d : 114151302911648661361
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belgyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1917
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Friedrich Vilmos törzsorvos a budapesti Munkás Biztosító Pénztár főorvosa pénztári szolgálatának 25 éves jubileuma.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Friedrich Vilmos (Bp., 1864. aug. 6. – Bp., 1945. febr. 5.): belgyógyász, főorvos. 1888-ban szerezte meg orvosi oklevelét a bp.-i egy.-en. A bp.-i I. belklinikán működött, majd 1892-től a bp.-i kerületi betegsegélyező pénztár orvosa. 1897-től főorvos, 1927-től vezető főorvos. 1900-ban magántanár az ipari megbetegedések kór- és gyógytanából. 1920-tól egy.-i rk. tanár. Hazai és külföldi szaklapokban számos tanulmányt írt az ipari betegségekről és a tüdő-tbc-ről."
(Forrás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/f-7547C/friedrich-vilmos-75783/)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna