D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2326953833_8cbb2f5f6e_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest Castle View (With a Small Horseman) [Budai Vár látkép (Egy apró lovassal)]
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest Castle View (With a Small Horseman) [Budai Vár látkép (Egy apró lovassal)]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2009-12-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-03-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : külső épületrész
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budai Várnegyed
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : That "small horseman" is actually the bronze statue of Artúr Görgey placed at Fehérvári-rondella (a round-form bastion without any towers) in 1998; the work of László Marton is a reconstruction of an earlier sculpture designed by György Vastagh Jr, installed on Prímás-bastion in 1935, heavily damaged in 1945, destroyed completely later. The white building is Sándor Palace, office of the President of Hungary, the large building with the greenish dome is Buda Castle, and in the far right-middle you can see Liberty Memorial on Gellért Hill. All of this was photographed from Tóth Árpád promenade, a walkway with a terrific panorama on the south-west side of Buda Castle Hill.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kis lovas tulajdonképpen Görgey Artúr lovas bronzszobra a Fehérvári rondellán Márton László munkája1998-ból. Ez ifj. Vastagh György korábbi szobrának rekonstrukciója, ami a Prímás bástyán állt 1935-ben, és súlyosan megsérült 1945-ben, majd teljesen lebontották. A fehér épület a Sándor Palota, a Magyar Köztársaság elnökének irodája. A nagy épület a zöld kupolával a Budavári Palota, és a távolban jobbra pedig a Magyar Szabadság emlékműve látható a Gellért-hegyen. Mindez a Tóth Árpád sétányról - egy csodálatos dél-budai panorámát nyújtó sétáló útról - a Budai Várból lett fotózva.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vadaro: Tower in the Buda Castle [A buzogánytorony a Ferdinánd-kapuval (Budai vár)]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rimanóczyjeno: Farkasdy Zoltán 010 [Budai vár a Tóth Árpád sétány felől]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3008x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer