D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 3307195180_2bfe1d995c_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest - I-Ypszilon csoport 1956 (1956 Memorial)
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest - I-Ypszilon csoport 1956 (1956 Memorial)
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : jaime.silva
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-01-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-02-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1956-os forradalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emlékmű szerzői: Emődi-Kiss Tamás építész, György Katalin képzőművész, Horváth Csaba képzőművész, Papp Tamás építész - i-ypszilon csoport. 2006 október 23-án avatták fel az egykori Felvonulási téren (ma 56-osok tere). "Az i-ypszilon csoport pályaművében a forradalmi eszmét utcakövek közül kiemelkedő vasoszlopok idézik meg. Az egy pont felé törekvő oszlopok rendje éket formál, amely felhasítja a tér burkolatát, a hely múltját: a tribün, a Sztálin-szobor és a Felvonulási tér emlékét. A 2006 darab, változó magasságú, 23×23 cm keresztmetszetű vasoszlop alkotta ék tengelye a Dózsa György úttal 56 fokos szöget zár be. A park felőli embermagas álló oszlopok rusztikusan rozsdásak, és olyan elszórtan helyezkednek el, hogy be lehet közéjük lépni, állni. Az ék csúcsának közelében a már rozsdamentes oszlopok tömbbé tömörödnek, magasságuk 1,9 métertől 8 méterig nő. Az ék alapzata félkör alakú, lépcsőnyit lesüllyesztett terület, amelyet a park felől 50 cm magas padka vesz körül. A lesüllyesztett terület lehetőséget ad a mai város teréből történő kilépésre, és az elmélyült személyes emlékezésre. A Dózsa György út felől az emlékmű éle a közösségi megemlékezés helyét jelöli ki. Az átlagemberből hőssé válók, az összefogásukból adódó erő előtt hajthatunk fejet itt, a felgyűrt kövezetre helyezve koszorúinkat."
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Istvan: 1956 Memorial [1956-os emlékmű]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fucskó Anna
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer