D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_oldal_31_kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ódry Lehel
B e s o r o l á s i   c í m : Ódry Lehel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ódry mint Lothario a "Mignon"-ban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-03-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 67. évf. 4. sz. (1920. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Odry Lehel (1837-1920)
V I A F I d : 259203894
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1873
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ódry Lehel.
Ódry mint Lothario a "Mignon"-ban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ódry Lehel a bácsmegyei Nemes-Militicsen született 1837 november 30-án. Korán nyilatkozott meg benne a színpad szeretete. Eleinte hősöket és népszinműalakokat játszott kisebb-nagyobb vidéki társulatoknál. Majd fölfedezték ritka szép, bársonyos, mély és eres hangját, s barátai biztatására Budapestre jött, s jelentkezett a Nemzeti Színháznál. Hangjának szépsége a próbaénekléskor annyira megtetszett, hogy rögtön felvették (1863.) a kórusba. A színház költsegén képezte ki a hangját; lelkesedéssel tanult egy csomó basszus szerepet.
Eleinte foglalkoztatták, de az öregebb kollégák mellett nem érvényesülhetett. A mikor az "Álarczosbál"-ban a szolga szerepét osztották neki, holott ő Renatóra számított, sértődve ment Radnótfáy intendánshoz és elbocsáttatását kérte.
Ódry Lehel 1864. tavaszán Fallinusz János társulatához szerződött első basszistának, mert a diapazon behozatala előtt mély hangjávai a legalsó hanghoz is leszállott. Első állomásuk Nagyvárad volt, hol "Normá"-ban nagy tetszéstől kisérve mutatkozott be. Majd Áradon voltak nagy sikerei és a téli szezonban már a kolozsvári közönség dédelgetett kedvenczévé emelkedett.
Négy év múlva Radnótfáy Kolozsvárra utazott, hogy szemlét tartson az ottani tehetségek fölött. Hallotta Ódryt, s annyira megtetszett neki éneke és játéka, hogy megfeledkezve fenyegetéséről, nyomban szerződtette.
1869 április 1-én lépett fel először a Nemzeti Színházban "Lucretia Borgiá"-ban Don Alfonsót énekelte. Kezdőre nem volt kedvező a bemutatkozás ideje: a Nemzeti Szinház egy olasz opera-staggione vendégszereplését várta.
Hires szerepei közé tartoztak: Escamillo, Tonio, Jago, Don Juan és a legtöbb elsőrendű mély bariton partié.
Az Operaház megnyíltakor átment a többi énekestársaival és ott még inkább fokozódtak sikerei. De új otthonában is sok sérelem érte, s elkedvetlenedve 1896-ban nyugalomba vonult és Aradra költözöt...
Sokoldalú tehetség lévén, felváltva irogatott és festett. Mindkét irányban figyelemreméltó műveket produkált. "Az életből és a színpadról" czimű két kötetnyi elbeszélése nyomtatásban is megjelent. "Piros Panna", "Fehér páva", "Virág asszony lánya", "Hirös Pista nótája", stb. czimű népszínművei különböző szinpadókon adattak elő, tetszéssel és fiókja megtelt a szinészpályája reminiszczencziával.
Festeni fiatalkorában Aradon tanult Szamosi Jánostól. Még pedig tanulótársa nem volt kisebb ember, mint - Munkácsy Mihály.
Sokáig pihentette ecsetjét, még néhány év előtt, késő aggságában, eszébe jutott, próbára tenni képességét. Lefestette magát a "Mignon" Lothario alakjában, kosztümjében, hosszú ősz szakállal, hárfával a kezében és a saját öreg arczával. A kép feltűnő jól sikerült. Többi kísérletei közé tartozott, hosszú pályája folyamán, az japerette- és a népszínmű-játszás. A Népszínházban, Budán és vidéken játszotta Göndör Sándort (Falu rossza), Parlagi Jancsit, saját darabjai legényeit, Henri marquist (Cornevillei harangok), stb. de általános vélekedés volt, hogy míg a szerepet drámai részében kitűnően megállta helyét, a megjelenésében nem volt képes parasztos tipust bemutatni : Úr maradt népies viseletben is. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1920. február 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferenc: Odry Lehel mint Lothario Ambroise Thomas Mignon című operájában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 433x675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna