D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyar_grafika_1932_0110a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Új művész: a fotoriporter
B e s o r o l á s i   c í m : Új művész: a fotoriporter
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Escher
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1890-1966
V I A F I d : 121438553
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : MEK Egyesület
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-12
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Grafika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Grafika
S z e r z ő : [szerk.] Bíró Miklós
M e g j e l e n é s : 13. évf. 5-6. sz. (1932. május-június)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Creative Commons
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Bulvár
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képriport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táncművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1932
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Új művész: a fotoriporter
Valcer
Foto Az Est - Escher Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A legutóbbi években új ujságírótípus született, aki fényképezőgéppel járja a világot, vagy indul riportra és szavak helyett az egyre tökéletesebb fényképezőgéppel örökíti meg az eseményeket.
Le kell fényképezni az eseményt szinte gondolkozás nélkül, az esemény lényegét kell keresnie és nem a képszerűséget, nem a modern fényképtémát kell meglátnia, hanem a történés jellemző pillanatát elkapni gyorsan, gyorsan, mert ez vissza nem tér.
Például: (Escher Károlynak, Az Est-lapok fotoriporterének néhány képét hoztuk ide példának) A fotoriporter feladata az volt, hogy menjen el egy artistavizsgára és hozzon onnan néhány érdekes képet. A feladatot megoldotta és behozta többek között a Valcer című képet, a tánc mozgásának, finomságának, lendületének páratlan megörökítését."
(Forrás: Magyar Grafika, 13. évf. 5-6. sz. (1932. május-június))
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2129x1447 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna