Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az alkotó nevének kezdőbetűje szerint. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


-  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  t  u  ü  x  y  v  w  z  teljes  
A találatok száma: 82681
Civertan: 13. században épült templom romjai - Mindszentkálla 
http://dka.oszk.hu/016400/016470
14 ezren hívnak sofőrt mobilapplikáció segítségével 
http://dka.oszk.hu/115500/115538
XIV. Lajos Fontainebleauban kihallgatáson fogadja Chigi bibornokot 
XVII. századbeli gobelin. A Mobilier Nationalban
http://dka.oszk.hu/003700/003791
Az 1410-iki grunewaldi csata emléke, Jagello király szobra, Krakkóban, melyet most lepleztek le 
http://dka.oszk.hu/081200/081206
Az 1411-1413. és 1418-1420. évi velencei háborúk színtere 
http://dka.oszk.hu/026300/026305
Az 1426-ik évből való körmöczi jegyzőkönyv 6-ik lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027124
Az 1426-ik évből való körmöczi jegyzőkönyv 8. és 9. lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027125
1456 X 7 Kígyós nevének említése 
http://dka.oszk.hu/016600/016678
Az 1462. évi békeszerződés nyomtatott kiadásának czímlapja 
http://dka.oszk.hu/040800/040857
Az 1491-iki pozsonyi békekötés utolsó pontja 
http://dka.oszk.hu/027300/027337
15 cm.-es nehéz haubicok tűzvonalban Dostovice mellett (a Magiera balszárnya) 
http://dka.oszk.hu/011300/011383
15 dolog, amit ne felejts el magaddal vinni az Erasmus félévre 
http://dka.oszk.hu/103800/103801
XV. Benedek pápa 
(Rotophol-Pherscheid Nikola felvétele)
http://dka.oszk.hu/011900/011963
XV. Lajos franczia király 
http://dka.oszk.hu/005800/005887
Civertan: 15. századi templomrom 
http://dka.oszk.hu/014000/014039
repműszaki: 150 év a vasúton 
http://dka.oszk.hu/030600/030665
Az 1505 október 14-án kelt rákosi végzés kezdősorai 
Az oklevél eredetije a bécsi állami levéltárban. (Szövegének olvasását l. a kötet végén.)
http://dka.oszk.hu/006900/006955
Az 1505-iki rákosi végzés kezdő sorai 
http://dka.oszk.hu/004100/004115
1508 IX 16 Kígyós nevének említése az aradi káptalan oklevelében 
http://dka.oszk.hu/016600/016679
Az 1521 és 1566 között lezajlott főbb török hadjáratok hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026321
155 milliméteres angol ágyú elszállítása Szedil-Bahrból 
(The Illustrated War News)
http://dka.oszk.hu/019200/019233
Daniel Uhrinyi: 155_5521 [Kerepesi temető] 
http://dka.oszk.hu/009300/009389
Az 1564. Tordai országgyűlés kimondja a vallásszabadságot 
http://dka.oszk.hu/070600/070657
16 cm.-es nehéz baubicok tüzelő állásban 
http://dka.oszk.hu/011900/011913
A 16-ik honvéd-gyalogezred bevonulása Tarnovba 
(Kilophot, Wien XIX.)
http://dka.oszk.hu/012300/012365
XVI. Lajos és családja 
http://dka.oszk.hu/005500/005531
XVI. Lajos levele II. Frigyes Vilmoshoz. Kelt Párisban, 1791. decz 3. 
A berlini titkos állami levéltárban. A borítékon: Á Monsieur mon Frere le Roy de Prusse
http://dka.oszk.hu/003800/003833
162 október 20-án kelt adósságlevél 
http://dka.oszk.hu/006900/006929
Az 1626. évi magyarországi hadiszíntér hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026368
Az 1626. évi németországi és sziléziai hadiszíntér hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026367
Az 1644. és 1645. évi hadjárat hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026371
Az 1653-ból való antipendium a körmöczi múzeumban 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027149
Az 1672 május 25-iki adópatens 
Eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006977
Az 1683-iki harcztér 
(Egykorú eredeti rézmetszet után mely gróf Apponyi Sándor tulajdona.)
http://dka.oszk.hu/004200/004210
Oguszt: The 16th District Council, Budapest [A 16. kerületi Polgármesteri Hivatal, Budapest] 
http://dka.oszk.hu/013900/013962
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború németalföldi hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026434
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború olaszországi hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026432
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború Rajna- és Duna-menti hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026433
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború spanyol-francia-olasz hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026435
Az 1707-iki függetlenségi nyilatkozat 
http://dka.oszk.hu/005800/005844
Az 1707. évi ónodi országgyűlés feltételezett jegyzőkönyvének másolata 
http://dka.oszk.hu/000200/000284
Az 1716/18-i és az 1737/39-i török háború 
http://dka.oszk.hu/025700/025781
Az 1722-23-iki országgyülés törvényczikkeinek czimlapja 
http://dka.oszk.hu/005800/005861
Az 1741. áprilisi harctér áttekintő térképe 
http://dka.oszk.hu/002400/002476
Az 1790. évi törvényeknek a X. t.-czikket tartalmazó levele 
Az okirat eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006990
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Széchenyi Ferencz
http://dka.oszk.hu/060300/060365
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Zichy Károly országbíró
http://dka.oszk.hu/060300/060366
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Pálffy Károly kanczellár
http://dka.oszk.hu/060300/060367
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Ócsai Balogh Péter
http://dka.oszk.hu/060300/060368
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Koburg Józsaiás herczeg
http://dka.oszk.hu/060300/060369
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sinay Miklós
http://dka.oszk.hu/060300/060370
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Domokos Lajos
http://dka.oszk.hu/060300/060371
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sándor Lipót főherczeg nádor
http://dka.oszk.hu/060300/060372
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Ráday Gedeon, író
http://dka.oszk.hu/060300/060352
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Báró Prónay László, csanádi főispán
http://dka.oszk.hu/060300/060353
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Ürményi József, személynök
http://dka.oszk.hu/060300/060354
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Teleki József, ugocsai főispán, koronaőr
http://dka.oszk.hu/060300/060355
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Tihanyi Tamás, udvari tanácsos és főispán
http://dka.oszk.hu/060300/060356
Az 1791.X. törvényczikk: Magyarország függetlenségéről 
http://dka.oszk.hu/005500/005529
Az 1791.X. törvényczikk: Magyarország függetlenségéről 
http://dka.oszk.hu/005500/005530
Az 1792. áprilisi események helyrajza 
http://dka.oszk.hu/002400/002483
18 ezer koronát erő elefántagyarak 
http://dka.oszk.hu/063400/063422
István 1949: 18 pettyes harlekin katica 
http://dka.oszk.hu/112000/112049
A XVIII. dynastia származási táblája, hieroglyphákban 
Abydosi dombormű, most a britt muzeumban
http://dka.oszk.hu/003300/003307
Seresbalint: 18. századi netsuke 
Kagylóból kijövő nőt ábrázol
http://dka.oszk.hu/033300/033344
Az 1820-ban befejezett megyeháza 
http://dka.oszk.hu/027400/027472
1833-lelei-levél 
http://dka.oszk.hu/111000/111040
Az 1836 márczius 28-iki leirat kezdő sorai 
Az irat eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006997
Fekist: Az 1838-as pesti árvíz emléktáblája Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság falán 
http://dka.oszk.hu/028400/028444
Fekist: Az 1838-as pesti árvíz szintjét mutató emléktábla a Szent Rókus-kápolna falán 
http://dka.oszk.hu/028400/028443
Az 1838-iki árvíz a Színház-téren 
http://dka.oszk.hu/059700/059741
Az 1838-ki árvíz 
http://dka.oszk.hu/052400/052441
hajna: 1848 emlékezete 5. 
http://dka.oszk.hu/015900/015944
hajna: 1848 emlékezete 9. 
http://dka.oszk.hu/015900/015945
Fekist: 1848 Templomköz 1 
http://dka.oszk.hu/021800/021820
kallojazmin: 1848-49-es emlékmű Galgagután (közelkép) 
http://dka.oszk.hu/014900/014976
Pásztörperc: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve 
Gyergyószentmiklós
http://dka.oszk.hu/028600/028686
Az 1848-iki országgyűlés megyitása Budapesten 
Egykorú kőrajz után
http://dka.oszk.hu/066500/066521
Az 1848-iki pesti országgyülés megnyitása 
http://dka.oszk.hu/005500/005570
Az 1848-ki nemzetgyűlés megnyitása 
http://dka.oszk.hu/048800/048810
Az 1848-ki országgyűlés megnyitása Budapesten 
http://dka.oszk.hu/032000/032054
Az 1848. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/002300/002391
1848. márczius. - A magyar ifjuság küldöttsége üdvözli a franczia köztársasági kormányt a párisi városház termében 
http://dka.oszk.hu/036400/036472
1848/49-es honvédek a budai honvéd-szobor leleplezésénél 
Debreczeniek. Budapestiek. Győriek és Szegediek. Hajdunánásiak. A "Vasárnapi Ujság" rajzolójának pillanatnyi fényképfölvételei
http://dka.oszk.hu/060500/060532
Álmaim Asszonya: Az 1848/49-es szabadságharcban részt vett premontrei kanonokok emlékműve a csornai rendház falán 
http://dka.oszk.hu/014500/014512
1848/49-iki emléktárgyak - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából 
http://dka.oszk.hu/038700/038746
1848/49-iki emléktárgyak - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából 
http://dka.oszk.hu/038700/038747
1848/49-iki emléktárgyak - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából 
A szent-tamási lobogó
http://dka.oszk.hu/038700/038748
Az 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői 
Párisban 1849-ben Goupil, Vibert és társa kiadásában megjelent metszet
http://dka.oszk.hu/060200/060265
1848/9-diki csataterek 
1. Kápolnai-híd
http://dka.oszk.hu/048700/048710
1848/9-diki csataterek 
2. Tápió-bicskei híd
http://dka.oszk.hu/048700/048711
1848/9-diki csataterek 
3. Az izsaszegi csatatér
http://dka.oszk.hu/048700/048731
1848/9-diki csataterek 
4. A hatvani csatatér
http://dka.oszk.hu/048700/048744
1848/9-diki csataterek 
5. Buda vára
http://dka.oszk.hu/048800/048804
1849. ápr. 14. 
http://dka.oszk.hu/021700/021792
Az 1849. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026530
Fekist: Az 1849. évi tavaszi hadjárat helyi eseményeire emlékeztető tábla az újpesti városháza kapualjában 
http://dka.oszk.hu/033300/033343
1849. október 6. 
http://dka.oszk.hu/040500/040557
1857. május 4-kén 
http://dka.oszk.hu/044600/044604
Az 1859. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026531
1    100    200    300    400    500    600    700    800    900    ... Utolsó