Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) A lista százasával lapozható, ill. szűkíthető is az alkotó nevének kezdőbetűje szerint. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


-  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  t  u  ü  x  y  v  w  z  teljes  
A találatok száma: 94740
XVI. Lajos és családja 
http://dka.oszk.hu/005500/005531
XVI. Lajos levele II. Frigyes Vilmoshoz. Kelt Párisban, 1791. decz 3. 
A berlini titkos állami levéltárban. A borítékon: Á Monsieur mon Frere le Roy de Prusse
http://dka.oszk.hu/003800/003833
XVI. századi magyar ékszerek 
http://dka.oszk.hu/020600/020635
162 október 20-án kelt adósságlevél 
http://dka.oszk.hu/006900/006929
Az 1626. évi magyarországi hadiszíntér hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026368
Az 1626. évi németországi és sziléziai hadiszíntér hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026367
Az 1644. és 1645. évi hadjárat hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026300/026371
Az 1653-ból való antipendium a körmöczi múzeumban 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027149
Az 1672 május 25-iki adópatens 
Eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006977
Az 1683-iki harcztér 
(Egykorú eredeti rézmetszet után mely gróf Apponyi Sándor tulajdona.)
http://dka.oszk.hu/004200/004210
Oguszt: The 16th District Council, Budapest [A 16. kerületi Polgármesteri Hivatal, Budapest] 
http://dka.oszk.hu/013900/013962
XVII. századbeli hajó (Bethlen Gábor zászlajáról) Szulejman szultán tugrájával 
http://dka.oszk.hu/087100/087183
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború németalföldi hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026434
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború olaszországi hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026432
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború Rajna- és Duna-menti hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026433
Az 1701-1714. évi spanyol örökösödési háború spanyol-francia-olasz hadiszíntere 
http://dka.oszk.hu/026400/026435
Az 1707-iki függetlenségi nyilatkozat 
http://dka.oszk.hu/005800/005844
Az 1707. évi ónodi országgyűlés feltételezett jegyzőkönyvének másolata 
http://dka.oszk.hu/000200/000284
Az 1716/18-i és az 1737/39-i török háború 
http://dka.oszk.hu/025700/025781
Az 1717. augusztus 17-iki Belgrádi csata térképe 
http://dka.oszk.hu/091900/091963
Az 1722-23-iki országgyülés törvényczikkeinek czimlapja 
http://dka.oszk.hu/005800/005861
Az 1741. áprilisi harctér áttekintő térképe 
http://dka.oszk.hu/002400/002476
Az 1790. évi törvényeknek a X. t.-czikket tartalmazó levele 
Az okirat eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006990
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Széchenyi Ferencz
http://dka.oszk.hu/060300/060365
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Zichy Károly országbíró
http://dka.oszk.hu/060300/060366
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Gróf Pálffy Károly kanczellár
http://dka.oszk.hu/060300/060367
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Ócsai Balogh Péter
http://dka.oszk.hu/060300/060368
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Koburg Józsaiás herczeg
http://dka.oszk.hu/060300/060369
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sinay Miklós
http://dka.oszk.hu/060300/060370
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Domokos Lajos
http://dka.oszk.hu/060300/060371
Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői 
Sándor Lipót főherczeg nádor
http://dka.oszk.hu/060300/060372
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Ráday Gedeon, író
http://dka.oszk.hu/060300/060352
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Báró Prónay László, csanádi főispán
http://dka.oszk.hu/060300/060353
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Ürményi József, személynök
http://dka.oszk.hu/060300/060354
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Gróf Teleki József, ugocsai főispán, koronaőr
http://dka.oszk.hu/060300/060355
Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói 
Tihanyi Tamás, udvari tanácsos és főispán
http://dka.oszk.hu/060300/060356
Az 1791.X. törvényczikk: Magyarország függetlenségéről 
http://dka.oszk.hu/005500/005529
Az 1791.X. törvényczikk: Magyarország függetlenségéről 
http://dka.oszk.hu/005500/005530
Az 1792. áprilisi események helyrajza 
http://dka.oszk.hu/002400/002483
Az 1795. október 5-iki utcai harc Párisban 
http://dka.oszk.hu/087200/087296
18 ezer koronát erő elefántagyarak 
http://dka.oszk.hu/063400/063422
István 1949: 18 foltos Harlekinkatica 
http://dka.oszk.hu/117200/117236
István 1949: 18 pettyes harlekin katica 
http://dka.oszk.hu/112000/112049
A XVIII. dynastia származási táblája, hieroglyphákban 
Abydosi dombormű, most a britt muzeumban
http://dka.oszk.hu/003300/003307
XVIII. Lajos francia király (1814-1824) 
http://dka.oszk.hu/087300/087365
Seresbalint: 18. századi netsuke 
Kagylóból kijövő nőt ábrázol
http://dka.oszk.hu/033300/033344
Az 1820-ban befejezett megyeháza 
http://dka.oszk.hu/027400/027472
1833-lelei-levél 
http://dka.oszk.hu/111000/111040
Az 1836 márczius 28-iki leirat kezdő sorai 
Az irat eredetije az országos levéltárban
http://dka.oszk.hu/006900/006997
Fekist: Az 1838-as pesti árvíz emléktáblája Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság falán 
http://dka.oszk.hu/028400/028444
Fekist: Az 1838-as pesti árvíz szintjét mutató emléktábla a Szent Rókus-kápolna falán 
http://dka.oszk.hu/028400/028443
Az 1838-iki árvíz a Színház-téren 
http://dka.oszk.hu/059700/059741
Az 1838-ki árvíz 
http://dka.oszk.hu/052400/052441
hajna: 1848 emlékezete 5. 
http://dka.oszk.hu/015900/015944
hajna: 1848 emlékezete 9. 
http://dka.oszk.hu/015900/015945
Fekist: 1848 Templomköz 1 
http://dka.oszk.hu/021800/021820
kallojazmin: 1848-49-es emlékmű Galgagután (közelkép) 
http://dka.oszk.hu/014900/014976
Pásztörperc: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve 
Gyergyószentmiklós
http://dka.oszk.hu/028600/028686
juhaszj, Gerenday Antal, Benke Zoltán: 1848-as emlékmű 
http://dka.oszk.hu/120400/120461
Az 1848-iki országgyűlés megnyitása Budapesten 
http://dka.oszk.hu/089100/089185
Az 1848-iki országgyűlés megyitása Budapesten 
Egykorú kőrajz után
http://dka.oszk.hu/066500/066521
Az 1848-iki pesti országgyülés megnyitása 
http://dka.oszk.hu/005500/005570
Az 1848-ki nemzetgyűlés megnyitása 
http://dka.oszk.hu/048800/048810
Az 1848-ki országgyűlés megnyitása Budapesten 
http://dka.oszk.hu/032000/032054
Az 1848. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/002300/002391
1848. márczius. - A magyar ifjuság küldöttsége üdvözli a franczia köztársasági kormányt a párisi városház termében 
http://dka.oszk.hu/036400/036472
1848/49-es honvédek a budai honvéd-szobor leleplezésénél 
Debreczeniek. Budapestiek. Győriek és Szegediek. Hajdunánásiak. A "Vasárnapi Ujság" rajzolójának pillanatnyi fényképfölvételei
http://dka.oszk.hu/060500/060532
Álmaim Asszonya: Az 1848/49-es szabadságharcban részt vett premontrei kanonokok emlékműve a csornai rendház falán 
http://dka.oszk.hu/014500/014512
1848/49-iki emléktárgyak - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából 
http://dka.oszk.hu/038700/038746
1848/49-iki emléktárgyak - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából 
http://dka.oszk.hu/038700/038747
1848/49-iki emléktárgyak - Az "Ezernyolczszánegyvennyolcz" czimű munkából 
A szent-tamási lobogó
http://dka.oszk.hu/038700/038748
Az 1848/49-ki magyar szabadságharcz főbb szereplői 
Párisban 1849-ben Goupil, Vibert és társa kiadásában megjelent metszet
http://dka.oszk.hu/060200/060265
1848/9-diki csataterek 
1. Kápolnai-híd
http://dka.oszk.hu/048700/048710
1848/9-diki csataterek 
2. Tápió-bicskei híd
http://dka.oszk.hu/048700/048711
1848/9-diki csataterek 
3. Az izsaszegi csatatér
http://dka.oszk.hu/048700/048731
1848/9-diki csataterek 
4. A hatvani csatatér
http://dka.oszk.hu/048700/048744
1848/9-diki csataterek 
5. Buda vára
http://dka.oszk.hu/048800/048804
1849. ápr. 14. 
http://dka.oszk.hu/021700/021792
Az 1849. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026530
Fekist: Az 1849. évi tavaszi hadjárat helyi eseményeire emlékeztető tábla az újpesti városháza kapualjában 
http://dka.oszk.hu/033300/033343
1849. október 6. 
http://dka.oszk.hu/040500/040557
1857. május 4-kén 
http://dka.oszk.hu/044600/044604
Az 1859. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026531
1861-1875 
http://dka.oszk.hu/098400/098480
Az 1861-iki országgyűlés vezérei és főbb szónokai 
http://dka.oszk.hu/006100/006180
1861. 1873. 
http://dka.oszk.hu/097900/097988
Az 1863-iki lengyel szabadságharcz emlékszobrának leleplezése Lembergben 
http://dka.oszk.hu/072600/072611
Az 1863-iki lengyel szabadságharcz most leleplezett emlékszobra Lembergben 
http://dka.oszk.hu/072600/072612
Az 1864. évi dán háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026536
Az 1865-iki országgyülés megnyitása 
http://dka.oszk.hu/005500/005588
Az 1866. évi nyugat-németországi hadjárat hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026400/026499
Az 1866. évi osztrák-olasz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026500
Az 1866. évi osztrák-porosz háború hadműveleti vázlata 
http://dka.oszk.hu/026500/026537
Az 1867-iki magyar ministerium 
Mandello és Leitner kőnyomata Barabás Miklós 1867-iki rajza után. Az országos képtár gyűjteményének 1797. számú példányáról
http://dka.oszk.hu/006100/006190
Az 1867-iki magyar minisztérium 
http://dka.oszk.hu/070600/070666
Az 1868-ban felállított Tompa-emlék Feketehegyen 
http://dka.oszk.hu/060600/060603
1869 
http://dka.oszk.hu/097500/097546
1870,1873 
http://dka.oszk.hu/097900/097970
1872 
http://dka.oszk.hu/097500/097547
1873 
http://dka.oszk.hu/097600/097657
1    100    200    300    400    500    600    700    800    900    ... Utolsó