Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a gyűjteménybe való felkerülés időpontját jelzi. A lista az oldal alján százasával lapozható. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik dokumentumot, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! A dokumentum-oldalon - a bibliográfiai adatokon kívül - általában "NORMÁL" és "NAGY" méretben is megnézhető a kép, de utóbbi csak olyankor áll rendelkezésre, ha 770 képpontnál szélesebb volt a digitális kép eredetije, amely a gyűjteménybe érkezett.


A találatok száma: 81732
[2007-08-08] Ceres 
http://dka.oszk.hu/000400/000472
[2007-08-08] Berlin 
http://dka.oszk.hu/000400/000449
[2007-08-08] Belgium és Luxemburg 
http://dka.oszk.hu/000400/000444
[2007-08-08] Bécs 
http://dka.oszk.hu/000400/000442
[2007-08-08] Tengeri anemónák. (Aktiniák) 
http://dka.oszk.hu/000400/000417
[2007-08-08] Amerikai népfajok 
http://dka.oszk.hu/000400/000411
[2007-08-08] Apollo 
http://dka.oszk.hu/000400/000419
[2007-08-08] Aphrodite 
http://dka.oszk.hu/000400/000418
[2007-08-08] Afrika hegy- és vízrajzi térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000405
[2007-08-08] Afrika néprajzi térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000403
[2007-08-08] Afrika politikai térképe 
államok és gyarmatok
http://dka.oszk.hu/000400/000404
[2007-08-08] Alsó és Felső Ausztria 
http://dka.oszk.hu/000400/000410
[2007-08-08] Alsó-Fehérmegye térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000409
[2007-08-08] Amerika néprajzi térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000412
[2007-08-08] Amsterdam 
http://dka.oszk.hu/000400/000416
[2007-08-08] Aquincum térkép 
http://dka.oszk.hu/000400/000420
[2007-08-08] Arad 
http://dka.oszk.hu/000400/000422
[2007-08-08] Arad Vármegye térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000421
[2007-08-08] Árva megye térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000423
[2007-08-08] Atlanti-óceán 
http://dka.oszk.hu/000400/000426
[2007-08-08] Az Alpesek beosztása 
http://dka.oszk.hu/000400/000408
[2007-08-08] Az Amerikai Államok történeti fejlődése 
http://dka.oszk.hu/000400/000415
[2007-08-08] Észak-Amerika hegy- és vízrendszere 
http://dka.oszk.hu/000400/000414
[2007-08-08] Észak-Amerika politikai térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000413
[2007-08-08] Olasz színpadi álarcok 
http://dka.oszk.hu/000400/000406
[2007-08-08] Sajdenschwarz János Alajos: Rátzkanisán felyül lévő Pri-Kameni kortsmának situatiója 
Ráckanizsa topográfiai térkép 1824
http://dka.oszk.hu/000100/000125
[2007-08-07] A Hadimúzeum és a Hadilevéltár újbóli felépítése 
http://dka.oszk.hu/000300/000374
[2007-08-07] Az újonnan felállított hadsereg 6. hadosztályának első parancsa: felhívás a német fasizmus elleni harcra 
http://dka.oszk.hu/000300/000372
[2007-08-07] A 101. vadászrepülő-ezred bevetési könyve 
http://dka.oszk.hu/000300/000370
[2007-08-07] Teljesítményi jelvények 
http://dka.oszk.hu/000300/000369
[2007-08-07] Hadtestparancsnoki dicséret 
http://dka.oszk.hu/000300/000368
[2007-08-07] Zászló átadása, illetve cseréje a gyalogezredeknél 
http://dka.oszk.hu/000300/000366
[2007-08-07] A tábori püspökségek felállítására vonatkozó értekezlet 
http://dka.oszk.hu/000300/000365
[2007-08-07] A Magyar Vörös Hadsereg parancsnokság 530/51. hdm. számú irata: a Vörös Hadsereg hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000364
[2007-08-07] A Magyar Hadügyminisztérium 2669/eln.-1919. számú rendelete az önkéntes hadsereg felállításáról 
A hadsereg hadrendje
http://dka.oszk.hu/000300/000363
[2007-08-07] Parancskönyv. Benne: a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár szervezetére vonatkozó parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000362
[2007-08-07] Szabadság-igazolvány 
http://dka.oszk.hu/000300/000360
[2007-08-07] Gyóni Géza: A krasznojarszki hadifogolytáborban készített emléklap, amelyre Gyóni Géza sajátkezüleg írta versét 
http://dka.oszk.hu/000300/000359
[2007-08-07] A m. kir. 30. honvéd pótzászlóalj 365. ünnepi napiparancsa a koronázás tiszteletére az uralkodó pár fényképével 
http://dka.oszk.hu/000300/000357
[2007-08-07] Rochard: Eger a várból 
http://dka.oszk.hu/008400/008497
[2007-08-07] Afrikai népfajok 
http://dka.oszk.hu/000400/000402
[2007-08-07] A koronázás alkalmából kiadott levelezőlap az uralkodó pár saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000356
[2007-08-07] Abauj-Torna megye térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000400
[2007-08-07] Afrika felfedező utazásainak térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000401
[2007-08-07] Alexandria tervrajza 
http://dka.oszk.hu/000400/000407
[2007-08-07] Az 1. hadosztály parancsnokságának 1. számú parancsa 
http://dka.oszk.hu/000300/000373
[2007-08-07] Bács-Bodrog vármegye térképe 
http://dka.oszk.hu/000400/000434
[2007-08-07] Hősi halált halt bajtárs özvegyének írt levél 
http://dka.oszk.hu/000300/000355
[2007-08-07] Különböző tábori levelezőlapok, egyik nyírfakéregből készített lap 
http://dka.oszk.hu/000300/000358
[2007-08-07] Sargon palotája képzelet után helyre állítva 
http://dka.oszk.hu/000400/000424
[2007-08-07] Tábori Újság című napilap 
http://dka.oszk.hu/000300/000353
[2007-08-07] Üdvözlő táviratok József főherceg névnapjára 
http://dka.oszk.hu/000300/000354
[2007-08-06] A Honvéd Főparancsnokság körlevele a szarajevói merényletről 
http://dka.oszk.hu/000300/000351
[2007-08-06] A honvédelmi miniszter körlevele: a stockholmi olimpián a m. kir. honvéd és csendőr tisztek részt vehetnek 
http://dka.oszk.hu/000300/000349
[2007-08-06] A legfelsőbb elhatározások Királyi Könyve 
http://dka.oszk.hu/000300/000342
[2007-08-06] A m. kir. 18. soproni honvéd gyalogezred jelentése az ezredzenekar szervezéséről 
http://dka.oszk.hu/000300/000347
[2007-08-06] A m. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000350
[2007-08-06] A nagyszebeni hadbíróság felterjeszti Dobokai József körözését és személyleírását a General Commandonak 
http://dka.oszk.hu/000300/000335
[2007-08-06] A "Virágos Budapest" bizottságnak a m. kir. főparancsnoksághoz intézett levele 
http://dka.oszk.hu/000300/000348
[2007-08-06] Az erdélyi főhadparancsnokság - Bem tábornok - 1848. december 28-tól Kolozsvárott megjelent hivatalos lapja, a HONVÉD című újság 104., 1849. április 28-i száma 
http://dka.oszk.hu/000300/000340
[2007-08-06] Az Udvari Haditanács bemutatja a General Commandonak az oláh hercegség Porta által engedélyezett zászlajának mintáját 
http://dka.oszk.hu/000300/000333
[2007-08-06] Az Udvari Haditanács megküldi a General Commandonak a pármai Szt. György-rend keresztje 3 fokozatának rajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000332
[2007-08-06] Bem József: Bem Józsefnek, az erdélyi hadsereg főparancsnokának nyílt rendelete 
http://dka.oszk.hu/000300/000337
[2007-08-06] Bereg vármegye ajánlása Görgei Artúr felvételére a testőrséghez 
http://dka.oszk.hu/000300/000334
[2007-08-06] Csány László: Csány László főkormánybiztos hirdetménye a magyar hölgyekhez kötözőszerek gyűjtésére 
http://dka.oszk.hu/000300/000336
[2007-08-06] Andrássy Gyula: Honvédtiszti kinevezés Andrássy Gyula saját kezű aláírásával 
http://dka.oszk.hu/000300/000344
[2007-08-06] Ferenc József: I. Ferenc József levele József főhercegnek, a m. kir. honvédség főparancsnokának a honvéd főtanosztályoknál tett szemléről 
http://dka.oszk.hu/000300/000343
[2007-08-06] Itáliában a franciák ellen harcoló osztrák csapat hadrendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000331
[2007-08-06] Katonai azonossági jegy ("dögcédula") 
http://dka.oszk.hu/000300/000352
[2007-08-06] Kossuth Lajos levele Görgei Artúrhoz 
http://dka.oszk.hu/000300/000338
[2007-08-06] Kossuth Lajos: Kossuth Lajos saját kezű levele Görgeihez 
http://dka.oszk.hu/000300/000341
[2007-08-06] Kossuth Lajos temetése Budapesten 
http://dka.oszk.hu/000300/000346
[2007-08-06] Mészáros Lázár: Mészáros Lázár hadügyminiszter tábornokká nevezi ki Damjanich János ezredest 
http://dka.oszk.hu/000300/000339
[2007-08-06] Tiszti parancs 
http://dka.oszk.hu/000300/000345
[2007-07-11] Mattyasovszky, Joseph von: Eine Ideal Charte des Zipsers Comitat wo alle Post, und Comercial Strasse allda befindliche aufgenohmen, und besonders aufgezeichnet sind...ververtiget durch Joseph von Mattyasovszky ... Ingenieur 
Szepes vármegye általános térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000023
[2007-07-11] Plansker, Franz: Mappa über die Ideal Charte des Unghvarer Bezirk ihre Strassen und Komitats Gränzen mit gehorigen Puncten geometris. aufgenommen 
Ung vármegye közlekedési térkép 1788
http://dka.oszk.hu/000000/000018
[2007-07-11] Sindler, Joseph: Pars comitatus Nitriensis seu processus Vág-Új-Helyiens, ex chartis Szalokianis trigonometrico astronomicis desumtus per P. Joseph Sindler... 
Nyitra vármegye topográfiai térkép 1779
http://dka.oszk.hu/000000/000021
[2007-07-11] Heinzel, Ferdinandus: Plan die naturliche Lage derer anjetzo befarenden neü angelegter, anzulegender Post und Comercial nicht mindert neben Strassen durch das lobliche Saaroscher Comittat anzeigend del. Ferdinandus Heinzel ... Ingenieur 
Sáros vármegye közlekedési térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000022
[2007-07-11] Plan uber die Berichtigung des Barscher Comitats Segment, von Nagy Kalna über Levenz bis Honther Comitat 
Bars vármegye közlekedési térkép 1780
http://dka.oszk.hu/000000/000017
[2007-07-11] Situations Plan von Bacser Comitat, daim die Vereinigung der Donau mit der Theis mittelst einer Schiffahrts Canals angezeiget wird 
Bács-Bodrog vízrendezési térkép 1792
http://dka.oszk.hu/000000/000020
[2007-07-11] Budinszky, Ioann: Weg Charte des Beregher Comitats 
Bereg vármegye közlekedési térkép 1787
http://dka.oszk.hu/000000/000024
[2007-07-10] Liebenberg : Magyarország északkeleti vármegyéi 
Magyarország általános térkép 1800
http://dka.oszk.hu/000000/000014
[2007-07-10] Pflacher, Georgius L. B. de: Mappa geographica primatum Hungariae et subjectos illi archi-episcopatus ac episcopatus omnium provinciarum Sacrae Coronae exhibens 
Magyarország közigazgatási térkép 1786
http://dka.oszk.hu/000000/000015
[2007-07-10] Tabula comitatus Thurotziensis 
Turóc vármegye topográfiai térkép 1794
http://dka.oszk.hu/000000/000016
[2007-07-09] Kniezsik, Emericus: Abaúj és Torna egyesített vármegyék útjai 
Abaúj-Torna vármegye közlekedési térkép 1785
http://dka.oszk.hu/000000/000019
[2007-07-09] Schultz, Adamum: Tabula particulae in[clytae] Superioris Hungariae. Ante annos aliquot, é vestigio operationis astronomico-geometrica per d[e]f [un]ctum d[omi]num Mikoviny elaborata 
Magyarország általános térkép 1758
http://dka.oszk.hu/000000/000012
[2007-07-04] Szent-Ivanyi, Benedictus: Descriptio Regni Hungariae sua cum univ[ersitate] acade[mica] et gymnassis 
Magyarország közigazgatási térkép 1782
http://dka.oszk.hu/000000/000011
[2007-07-04] Thies, Ioh. Mich.: Operation geometrique, astronomique 
http://dka.oszk.hu/000000/000010
[2007-07-04] Pannonia Dacia Moesia Illyricum 
Római Birodalom történelmi térkép 107/270
http://dka.oszk.hu/000000/000008
[2007-07-04] Gellner : Strassen-Carte des Bistritzer-Baukreises pro 1869 
Beszterce vidéke úttérkép, 1869
http://dka.oszk.hu/000000/000002
[2007-07-02] Sarkady Gergely: Mappa Regni Hungariae salis officia designas 
Magyarország közigazgatási térkép, 1785
http://dka.oszk.hu/000000/000007
[2007-06-28] Skizze von den westlichen Theilen der Ödenburger u. Wieselburger Gespanschaften 
Lage der Neusidler Sees. Fertő-tó (környék) általános térkép, 1780
http://dka.oszk.hu/000000/000001
[2007-06-13] Neuhaus, J. Khüne von: A General Commando felterjeszti az Udvari Haditanácshoz a pesti tábor tervrajzát az 1783. évi lovassági és gyalogsági hadrend feltüntetésével 
http://dka.oszk.hu/000300/000324
[2007-06-13] A General Commando megküldi alárendeltjeinek három, gyújtogatással vádolt csavargó leány körözését és egyikük Nagyváradon felvett magyar nyelvű tanúvallomását 
http://dka.oszk.hu/000300/000326
[2007-06-13] A pozsonyi tábori hadbiztosság megküldi a General Commandonak a gyalogsági kaszárnya céljaira kisajátított pozsonyi volt jezsuita iskolaépület tervrajzait 
http://dka.oszk.hu/000300/000325
[2007-06-13] Az Udvari Haditanács közli Mária Terézia rendeletét gróf Pálffy Lipót tábornaggyal, a budai főhadparancsnokság ügyvezetőjével az 1762. július 1-től érvényben lévő 5, 10, 25, 50, 100 forintos bankjegyekről, mellékelve azok képeit 
http://dka.oszk.hu/000300/000323
[2007-06-13] Ezüst Vitézségi Érdemérem képe, leírása és adományozásának rendje 
http://dka.oszk.hu/000300/000328
[2007-06-13] Károly főherceg főparancsnok felhívása - hadparancsa - a haza védelmére 
http://dka.oszk.hu/000300/000329
[2007-06-13] Katonai körözőlevél 
http://dka.oszk.hu/000300/000327
[2007-06-13] Mária Terézia (Magyarország: királynő): Mária Terézia eredeti aláírásával hitelesített pátense a rokkantak ellátásáról 
http://dka.oszk.hu/000300/000322
Első ...   80800    80900    81000    81100    81200    81300    81400    81500    81600    81700